دوست عزیز نظرات شما مستقیماً توسط مدیرت بررسی می شود.
آیا از تنوع محصولات ما راضی هستید؟
آیا از قیمت محصولات ما راضی هستید؟
از رفتار پرسنل بخش لوازم جانبی راضی بودین؟
از رفتار پرسنل حسابداری راضی بودین؟
آیا مجدد از ما خرید میکنید؟
از رفتار فروشنده های موبایل راضی بودین؟
از کدام برند گوشی رضایت بیشتری را داشته اید؟
آیا از کیفیت محصولات ما راضی هستید؟

طراحی و توسعه:کاسپین وب